Saturday, April 30, 2011

認識

記得開始寫 blog 既時候,眾 blog 友久唔久都會討論某 blogger 既真實同虛疑身份。但其實,真實同虛疑差距係咪真係兩個唔同人呢?

噚晚發生咗一件幾有趣既事。大約十五六年前,我和一班網友,由一個網名「肥仔超人」既帶領下,共同建立咗一個叫「老友鬼鬼」既網站。網店收集各區中小學生既資料,目的係借助互聯網幫大家搵返以前失散咗既舊同學。

網站維持咗一段時間,仲發展得好快。但後來一啲原因,網頁歸一數據中心管理,而一眾幫手建立網站既朋友就被迫解散。

呢班網友,當時日日傾計,message board 傾完 ICQ 又傾,變得好熟絡。但網站解散後,大家就再無聯絡。就咁轉眼之間就十五六年。突然機緣巧合下,於幾個禮拜前,facebook 上竟然搵返當年一齊共事既網友,噚晚就係咁出咗黎食飯。對我黎講,「相識」一班人成十五六年,先第一次見面,都係第一次。

飯局中大家好似失憶咁,好多野都完全無晒記憶。但最神奇既係,當中有幾位我印象非常之深,完全唔能夠相信我係從來未見過佢地。初時我仲以為係我先係咁,但後來講返大家以前見過幾多次,竟然當中有人肯定見過我真人﹗但佢地其實係咁多年來都唔識讀我個名(我以前都一直用真名。。),又講唔出我地以前有咩 event 又無我地既合照。我能夠得倒既結論,就係認識一個人就係認識一個人,基本上就無虛疑同真實之分,所以才會混淆。

係咪好有趣先?

No comments:

Post a Comment