Sunday, May 15, 2011

梁芷珊 - 最大面試貼士

梁芷珊,都算係一個傳奇人物。其中一篇講及公司與員工的關係。

http://hk.myblog.yahoo.com/cannycannyleung/article?mid=22995&prev=23218&next=22810

如果一支竹打晒一船人,淨係你請唔倒好既下屬,話知你啲下屬係 80/90/00/10 後,問題一定喺你度。

唯一唔太同意既係,要爬你上司頭。呢樣有違「自己人」既組織關係,現實社會裏機乎唔會出現。

1 comment:

  1. 都唔知寧quote 佢做乜,佢今時今日做到既系因為佢既能力定條仔?樣靚要—其實好緊要,佢自已就系得益者,見工緊都會簡個省鏡架啦

    ReplyDelete